Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu
Đề kiểm tra Tiếng Anh Học kỳ I, 2017-2018Lớp 4Đề kiểm tra Tiếng Anh, Học kỳ I-2017-2018
Đề kiểm tra Tin học Học ký I, năm học 2017-2018Tin học 4+5Đề kiểm tra môn Tin học
Đề kiểm tra tham khảoTổ khối 4Đề kiểm tra tham khảo Học kỳ I, năm học 2017-2018
Đề kiểm tra tham khảoTổ khối 2+3Đề kiểm tra Học kỳ I, năm học 2017-2018
DT-Mau01/02/2017Phòng GD & ĐT Lấp VòĐề thi mẫu Tải về