TT Họ và tên Nữ Năm sinh Chức vụ Ảnh đại diện
1. Nguyễn Tấn Sang 1972 Bí thư  87875443.199403
2. Nguyễn Ngọc Hạnh x 1976 Phó  bí thư  87875443.199701
3. Trần Thị Lệ Hằng x 1967 Chi uỷ viên  87875443.199001
4. Hình Hữu Tài 1971 Chi uỷ viên  87875443.200201
5. Trương Quang Khánh 1978 Chi uỷ viên  87875443.200102