Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu
204/KH-PGD02/03/2018Phòng Giáo dục-Đào tạo Lấp VòKế hoạch Vì sự tiến bộ của phụ nữ 2018
03/KH.LĐLDLiên đoàn Lao động Huyện Lấp VòKế hoạch hướng dẫn tổ chức 8/3 của Liên đoàn lao động Huyện.
205/PGDĐT-NVPhòng GIÁo dục-Đào tạoLể phát động giờ Trái đất
Kế hoạch năm học 2017-2018_Phòng Giáo dục