BAN GIÁM HIỆU, TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

TT Họ và tên Nữ Năm sinh Chức vụ Ảnh đại diện
1. Dương Minh Hùng 1958 Hiệu trưởng  IMG_0012
2. Nguyễn Tấn Sang 1972 Phó Hiệu trưởng  87875443.199403
3. Đoàn Thị Yến Nhi x 1963 Tổ trưởng khối 1  87875443.198101
4. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ x 1968 Tổ trưởng khối 2  87875443.198901
5. Trương  Thị Thanh Thuỷ x 1968 Tổ trưởng khối 3  87875443.199804
6. Phạm Văn Đức 1975 Tổ trưởng khối 4  87875443.199802
7. Trần Thị Lệ Hằng x 1967 Tổ trưởng khối 5  87875443.199001