Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu
03/KH.LĐLDLiên đoàn Lao động Huyện Lấp VòKế hoạch hướng dẫn tổ chức 8/3 của Liên đoàn lao động Huyện.
205/PGDĐT-NVPhòng GIÁo dục-Đào tạoLể phát động giờ Trái đất
Thông tư
Văn bản của Sở GIÁo dục-Đào tạo
Kế hoạch năm học 2017-2018_Phòng Giáo dục
VBM- DỰ THẢOPhòng GD & ĐT Lấp VòDỰ THẢO HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH NỘI HÀM, GỢI Ý TÌM MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG [...] Tải về
VBM - 01Phòng GD & ĐT Lấp VòThông tư 19/2018/BGDĐT, ngày 22/8/2018 - Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công [...] Tải về
VBMPhòng GD & ĐT Lấp VòThông tư 18/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 - Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và [...] Tải về
Phòng GD & ĐT Lấp VòThông tư 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018- Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và [...] Tải về
VBQĐPGD_130413/04/2018Phòng GD & ĐT Lấp VòVăn bản mẫu chiều ngày 13/04 Tải về
03/2018/TTBGDĐT16/03/2018Bộ Giáo dục-Đào tạoThông tư của BGD-ĐT về Giáo dục hoà nhập, khuyết tật
204/KH-PGD02/03/2018Phòng Giáo dục-Đào tạo Lấp VòKế hoạch Vì sự tiến bộ của phụ nữ 2018